Archive: November, 2014

LIKVIDÁCIA POISTNEJ UDALOSTI SKORO BEZ KONCA, ALEBO POISTENÝ V KONCOCH ……

Po 7 rokoch rozhodol súd, že poisťovňa je povinná uhradiť poistenému sumu cca 8.800,-EUR spolu so 14 % úrokom z omeškania ročne, čo k dnešnému dňu predstavuje ďalších cca 8.600,-EUR a nahradiť mu trovy konania cca vo výške 5.000,-EUR, t.j. spolu: 22.400,-EUR.   Poisťovňa odmietla plniť v čase opravy motorového vozidla v autorizovanom servise výmenu motora, ktorá bola v znaleckom posudku […]

Comments ( 0 )