• advokátka zapísaná v Slovenskej advokátskej komore pod registračným číslom 3997
  • so sídlom : Štefunkova 9, Bratislava 821 03, Slovenská republika
  • registrované pracovisko : Muškátová 1/A, Nová Dedinka 900 29, Slovenská republika
  • telefonický kontakt : 0911 11 22 11
  • e-mail : svecova@pravnik-svecova.sk
  • web: www.pravnik-svecova.sk