Sídlo: Štefunkova 9Bratislava 821 03
Pracovisko: Sv. Vincenta č. 1Bratislava 821 03

O nás

O Advokátskej kancelárií

Ako advokátska kancelária poskytujeme právne služby v rôznych oblastiach práva, poradenské služby súvisiace s obchodnou a podnikateľskou činnosťou, s poistením, s otázkami zodpovednosti za škodu a rôzne ďalšie poradenstvo pre podnikateľské subjekty ako aj fyzické osoby /najmä v oblasti pracovného práva, v oblasti rodinného práva, majetkových práv a podobne/.

Máme bohaté skúsenosti v oblasti spotrebiteľského práva a úspešnú agendu súdnych sporov /súdneho vymáhania pohľadávok a iných oprávnených nárokov klientov/.

Úzko spolupracujeme s dlhoročnými partnermi v oblasti realitnej činnosti, poisťovníctva, bezpečnostných služieb, ochrany majetku a detektívnych služieb, čo nám umožňuje poskytnúť komplexnejšie služby a pokryť tak širšie potreby na právnu vybavenosť a ochranu našich klientov.

Pre komunikáciu v cudzom jazyku sme k dispozícii /francúzsky jazyk, anglický jazyk, maďarský jazyk/.